Aktualności

Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych KOBYLARNIA S.A.
Pomimo trwającej przerwy zimowej Wykonawca drogi ekspresowej S5 prowadzi prace związane z nasypami, geosyntetykami oraz tworzona jest warstwa filtrująca (pas rozdziału).
GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.