Aktualności

Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej związane z
Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej związane z wykonywaniem nasypów, wykopów, humosowaniem skarp, odhumusowywaniem, nasyp GWN, warstwa: podbudowy, wiążąca i ścieralna, skarpowaniem poboczy, profilowanie: pasa technologicznego, PT, nayspu, pasa rozdziału, ściek korytkowy i skarpowy, obrzeże betonowe, ściek trókątny, wykonanie barier, podbudowa z kruszywa, kostka betonowa.
Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej związane z wykonywaniem nasypów, wykopów, humosowaniem skarp, podbudową KŁSM, profilowaniem skarp, poboczy, wykopów oraz dróg technologicznych, układaniem kolejnych warstw, wykonywaniem barier ochronnych, kostki betonowej.