Aktualności

Wykonawca po uzyskaniu Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) wydanego w dniu 11.04.2017 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął prace na budowie odcinka 7 drogi ekspresowej S5 tj. od węzła „Jaroszewo” (bez węzła) do granicy województwa Kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego o długości około 25,1 km.
Obecnie na przyszłej drodze ekspresowej S5 odc. 7 trwają prace nad odhumusowywaniem terenu, tworzone są nasypy oraz wykopy, nasyp GWN, podbudowa KŁSM, stabilizacja podłoża, W26, GWN, PM -20 GRP dn1500, stabilizacja GWN, ułożenie ścieków trójkątnych, warstwa mrozochronna, stabilizacja podłoża pod niski nasyp, zagęszczenie warstwy wyrównawczej, profilowanie i zagęszczenie podłoża, przepust HDPE fi800, stabilizacja wykop/niski nasyp. 
W dniu 04.12.2017 nastąpią 4 zmiany organizacji ruchu, przewidziane na czas budowy drogi: Od godziny 10 na drodze krajowej nr 5 w km 105+915 wyjazd z budowy nr 8.2 strona lewa - istniejący zjazd w drogę wewnętrzną połączenie z DD-18a.