Aktualności

Informujemy, że w dniu 19.06.2019r. o godz. 13:00 nastąpi kolejna zmiana organizacji ruchu na DK5 w rejonie m. Lubcz. Wprowadzony zostanie drugi etap organizacji ruchu na czas wykonania podłączeń węzła Lubcz do drogi powiatowej nr 2352C. Na tym etapie prac ruch z obecnej DK5 zostanie przełożony na tymczasowy objazd zlokalizowany na północny zachód od powstającego ronda węzłowego.
Wykonawca robót na odcinku 7 prowadzi prace przy szerokim asortymencie robót. W ostatnim czasie prowadzone są intensywne roboty m.in. przy węźle Lubcz, km 19+840 w zakresie wykonywania:
GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.