Aktualności

Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace związane z wykonaniem nasypów z dokopu, n
W dniu 06 grudnia 2018 r.
GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów ws