Aktualności

Na budowie drogi ekspresowej S5 na 7 odcinku w dalszym ciągu wzrasta liczba firm, biorących udział w realizacji Inwestycji. Aktualnie łączna liczba podwykonawców wynosi 130 i są wśród nich: Podwykonawcy - 70 firmy, Usługodawcy - 32 firm, Dostawcy - 28 firm.
Wykonawca rozpoczął prace związane z wykonywaniem oznakowania poziomego na ciągu głównym trasy S5.
Dnia 31.08.2019 Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 przeprowadził badania GPR oraz IRI.