Aktualności

Obecnie na placu budowy, Wykonawca przystąpił do wymiany gruntów. Grunty wątpliwe wymienia się na grunty mineralne nośne w celu przeniesienia obciążeń. Po wykonanych pracach będzie realizowany nasyp drogowy.
Aby droga ekspresowa S5 mogła być oddana do użytkowania, należy podczas jej budowy zrezalizować wszystkie przyłączenia do sieci m.in. telekomunikacyjne, elektroenergtyczne, rurociągi przesyłowe, mielioracyjne, wodociągowie i kanalizacyjne.
Obecnie prowadzone są prace związane z wykonaniem pośrednich warstw nasypu.