Aktualności

Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych KOBYLARNIA S.A. nawiązuje współprace z kolejnymi podwykonawcami. Do tej pory Wykonawca robót budowlanych nawiązał współpracę z 19 usługodawcami, 13 dostawcami oraz 29 podwykonawcami robót budowlanych.
Aktualnie na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku 7 kontynuowana jest odhumusowywanie, wymiana gruntu, tworzone są wykopy z rowu, wykopy, nasypy z dowozu, nasypy z wykopu oraz stabilizacje podłoża pod konstrukcje.
Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych KOBYLARNIA S.A. nawiązuje współprace z kolejnymi podwykonawcami. Do tej pory Wykonawca robót budowlanych nawiązał współpracę z 17 usługodawcami, 13 dostawcami oraz 27 podwykonawcami robót budowlanych.