Aktualności

Na budowie drogi ekspresowej S5 na 7 odcinku w dalszym ciągu wzrasta liczba firm, biorących udział w realizacji Inwestycji. Aktualnie łączna liczba podwykonawców wynosi 122 i są w śród nich: Podwykonawcy - 66 firmy, Usługodawcy - 31 firm, Dostawcy - 25 firm.
Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie: nasyp z dokopu (pobocze), wykop (rów), podbudowa  KŁSM, warstwa wiążąca, przepust, kostka betonowa, podbudowa asfaltowa, umocnienie
Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie: profilowanie i zagęszczanie poboczy, uzupełnianie humusu i