Aktualności

Obecnie na powstającej drodze ekspresowej S5 trwają prace przygotowawcze na przyszłym obiekcie WS4 w miejscowości Bożejewiczki.
Obecnie na przyszłej drodze ekspresowej S5 odc. 7 tworzone są nasypy oraz wykopy, nasyp z dokopu, wymiany gruntu, PZM 10b GRP1500, rozbiórka obiektów.
Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych KOBYLARNIA S.A. nawiązuje współprace z kolejnymi podwykonawcami. Do tej pory Wykonawca robót budowlanych nawiązał współpracę z 18 usługodawcami, 10 dostawcami oraz 28 podwykonawcami robót budowlanych.