Aktualności

Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych KOBYLARNIA S.A.
Obecnie Wykonawca na przyszłej drodze ekspresowej S5 odc.
GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.