Aktualności

[13.03.2017 r.] W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazało się obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  
Aktualny stan przygotowań do realizacji inwestycji drogowej S5, ocena oddziaływania na środowisko oraz informacje dotyczące odszkodowania za nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja to główne tematy konferencji prasowej, która odbyła się dnia 09.02.2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim.
[27.12.2016 r.]Wydział Technologii GDDKiA o/Bydgoszcz wraz z przedstawicielami Konsultanta dokonał audytu laboratorium Centralnego Wykonawcy Robót Budowlanych Kobylarnia S.A. Audytorzy zatwierdzili omawiane laboratorium w zakresie badań betonów i mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA).