Aktualności

Mając na uwadze rozpoczęte prace budowlane związane z budową drogi S-5 pragniemy poinformować, iż realizacja inwestycji wymaga wejścia i przeprowadzenia prac na nieruchomościach położonych poza pasem drogowym, czyli stanowiących w większości przypadków własność osób prywatnych.
Wykonawca uzyskał dostęp do placu w zakresie trzech stanowisk archeologicznych Jaroszewo 31, Lubcz 25 i Grochowiska Księże. W dalszym ciągu wyłączone są 2 stanowiska na których prowadzone są działania archeologiczne Żnin-Wieś poszerzenie i Bożejewiczki.    
Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych KOBYLARNIA S.A. nawiązuje współprace z kolejnymi podwykonawcami. Do tej pory Wykonawca robót budowlanych nawiązał współpracę z 18 usługodawcami, 9 dostawcami oraz 27 podwykonawcami robót budowlanych.