Aktualności

Wykonawca robót budowlanych Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., jest na etapie podpisywania umów z podwykonawcami. Do tej pory Kobylarnia rozpoczęła współpracę z 10 usługodawcami, 1 dostawcą oraz 5 podwykonawcami robót budowlanych.
Obecnie na placu budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku 7 odbywają się prace przygotowawcze. W pobliżu miejscowości Rogowo zostały wykarczowane pnie drzew.  
W dniach 24-25 maja 2017 r. zgodnie z Projektem Robót Geologicznych na odc. 7 drogi ekspresowej S5 odbyły się prace związane z wierceniem i instalacją 6 piezometrów.