Aktualności

15 marca zakończyła się tzw. przerwa zimowa na odcinku 7. Zgodnie z podpisanymi umowami Wykonawca musi przywrócić pełne zaangażowanie na terenie budowy.  
GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.
Pomimo trwającej przerwy zimowej Wykonawca drogi ekspresowej S5 na odcinku 7 kontynuuje prace, w mininonym tygodniu prowadził prace w zakresie branży drogowej  w postaci wykonywania nasypów, wykopów, odhumusowania, profilowania rowów, robót brukarskich, profilowania rowu, skarpy, przeciwskarpy, pasa technologicznego, montowania bar