Aktualności

W dniu 10.05.2017 r. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. i Mirbud S.A. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planuje rozpoczęcie realizacji inwestycji: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła "Jaroszewo" (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km - Odcinek 7.
Dnia 11 kwietnia 2017 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka 7 z rygorem natychmiastowej wykonalności. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności: -wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, -określenie linii rozgraniczających teren,
[13.03.2017 r.] W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazało się obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.