Aktualności

W związku z podpisaną 11 września 2017 r. umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIiŚ) w bieżącym tygodniu zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego na drodze krajowej nr 5 stanęły dwie tablice informujące o pozyskanych środkach z w.w. Programu w km:
Wykonawca robót budowlanych KOBYLARNIA S.A., w dalszym ciągu nawiązuje współprace z kolejnymi podwykonawcami. Do tej pory Wykonawca robót budowlanych nawiązał współpracę z 13 usługodawcami, 8 dostawcami oraz 22 podwykonawcami robót budowlanych. Dzięku dużej liczbie podwykonawców, prace na budowie mogą być prowadzone zgodnie z przyjętym planem.