Aktualności

Obecnie na przyszłej drodze ekspresowej S5 odc. 7 trwają prace nad odhumusowywaniem terenu, karczowaniem karpin, tworzone są nasypy oraz wykopy, przepusty, wymiany gruntów oraz wzmocnienie podłoża pod nasyp, wzmocninie nasypów i wykopów. Kontynuowane są prace z branży melioracyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i telematycznej. Trwają prace na obiektach WD5, PZ10b i WD11.
W dniu 11 września 2017 roku zawarto umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Środki z  Unii Europejskiej trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych w Polsce.  
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi, przede wszystkim procedury związanej z przejmowaniem gruntów pod drogę S5, prezentujemy dla Państwa broszurę informacyjną dot. procedury przejmowania nieruchomości i wypłaty odszkodowań.