Aktualności

Pomimo trwającej przerwy zimowej Wykonawca drogi ekspresowej S5 na odcinku 7 wykorzystuje każdą okazję do prowadzenia prac. Jeżeli tylko warunki pogodowe pozwalały Wykonawca prowadził prace w zakresie branży drogowej w postaci wykonywania nasypów, wykopów, odhumusowania, profilowania rowów oraz robót brukarskich. Wykonawca prowadzi również roboty na obiektach inżynierskich. W lutym prowadzone były prace na obiektach; WS-2, WS-4, WD-2a, WD-10, PZ-7a, WD-5, WD-6, PZ-7a, PZ-10b, WD-11.
Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych KOBYLARNIA S.A. nawiązuje współprace z kolejnymi podwykonawcami. Do tej pory Wykonawca robót budowlanych nawiązał współpracę z 26 usługodawcami, 25 dostawcami oraz 52 podwykonawcami robót budowlanych. Duża liczba podwykonawców, umożliwia prowadzenie prac budowlanych w wymaganych zakresach branżowych.
Pomimo trwającej przerwy zimowej Wykonawca drogi ekspresowej S5 na odcinku 7 wykorzystuje każdą okazję do prowadzenia prac. Jeżeli tylko warunki pogodowe pozwalały Wykonawca w styczniu prowadził prace w zakresie branży drogowej w postaci wykonywania nasypów, wykopów, odhumusowania, profilowania rowów oraz robót brukarskich. Poza tym wykonano oznakowanie poziome i pionowe z zakresie potrzebnym do przełożenia ruchu w ciągu DK 5 tj. w km: