Aktualności

[27.12.2016 r.]Wydział Technologii GDDKiA o/Bydgoszcz wraz z przedstawicielami Konsultanta dokonał audytu laboratorium Centralnego Wykonawcy Robót Budowlanych Kobylarnia S.A. Audytorzy zatwierdzili omawiane laboratorium w zakresie badań betonów i mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA).
[10.10.2016 r.] W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazało się obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2016 r.
[12.09.2016 r.] W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazało się obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.