Aktualności

Kontrakt obecnie znajduje się w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości. Wykonawca na bieżąco usuwa usterki wynikające z jakości wykonanych Robót wskazywane przez zarządcę drogi. 
Wykonawca w dalszym ciągu dokonuje usuwania usterek na drodze ekspresowej S5 odc.7. 
Wykonawca kontynuuje usuwanie  usterek na drodze ekspresowej S5 odc.7.