Aktualności

W dniu dzisiejszym planowana jest zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej DP2336C (relacji Czewujewo - Marcinkowo Górne) w miejscowości Czewujewo, w ramach budowy drogi ekspresowej S5. Objazd na DP-2336C w śladzie DD-16 i DD-17 dla obiektu WD-6 w km S5 10+494 przewidziany jest na czas budowy obiektu.
Obecnie na przyszłej drodze ekspresowej S5 odc. 7 trwają prace nad odhumusowywaniem terenu, karczowaniem karpin, wycinka drzew, tworzone są nasypy oraz wykopy, przepusty, wymiany gruntów oraz wzmocnienie podłoża pod nasyp, wzmocninie nasypów i wykopów, podbudowa. Kontynuowane są prace z branży melioracyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i telematycznej.
Obecnie na przyszłej drodze ekspresowej S5 odc. 7 trwają prace nad odhumusowywaniem terenu, wycinką drzew, usuwaniem karpin, tworzone są nasypy oraz wykopy, przepusty, wymiany gruntów oraz wzmocnienie podłoża pod nasyp, wzmocninie nasypów i wykopów, podbudowy oraz przepusty. Kontynuowane są prace z branży melioracyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i telematycznej.