ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA PAŹDZIERNIK 2017 r.

       
* Oszacowano na podstawie zaawansowania rzeczowego deklarowanego przez Wykonawcę, zaawansowanie nie uwzględnia zryczałtowanych kosztów ogólnych oraz 1% zaliczki.

**Uwzględniono kwotę wniosku o Płatność Zaliczkową w wysokości 1 %.