ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA KWIECIEŃ 2020r.

 

 * Oszacowano na podstawie zaawansowania rzeczowego deklarowanego przez Wykonawcę, zaawansowanie nie uwzględnia zryczałtowanych kosztów ogólnych oraz zaliczki.

**Uwzględniono kwotę wniosku o Płatność Zaliczkową w wysokości 4 %.