ZAAWANSOWANIE KONTRAKTU - STAN NA MARZEC 2019 r.

 * Oszacowano na podstawie zaawansowania rzeczowego deklarowanego przez Wykonawcę, zaawansowanie nie uwzględnia zryczałtowanych kosztów ogólnych oraz 1% zaliczki.

**Uwzględniono kwotę wniosku o Płatność Zaliczkową w wysokości 1 %.