Graficzna prezentacja robót drogowych i mostowych na podstawie płatności. Stan na 30.04.2020r.

 

 

km od 0+000,00 do 14+000,00.

 

km od 14+000,00 do 25+100,00.