Graficzna prezentacja robót drogowych i mostowych na podstawie płatności. Stan na 31.12.2018r.

 

 

Styczeń 2019r-km od 0+000,00 do 14+000,00.

Styczeń 2019r-km od 14+000,00 do 25+100,00.