Graficzna prezentacja robót drogowych i mostowych na podstawie płatności. Stan na 30.06.2018r.