Graficzna prezentacja robót drogowych i mostowych na podstawie płatności. Stan na 30.09.2018r.