W dniu 04.12.2017 nastąpią 4 zmiany organizacji ruchu, przewidziane na czas budowy drogi:
  • Od godziny 10 na drodze krajowej nr 5 w km 105+915 wyjazd z budowy nr 8.2 strona lewa - istniejący zjazd w drogę wewnętrzną połączenie z DD-18a.
  • Od godziny 11 na drodze gminnej nr 130520C wyjazd z budowy nr 9.2. w km 108+343 DK5 strona lewa.
  • Od godziny 13 na drodze krajowej nr 5 w km 112+879 wyjazd z budowy nr 10.6 w km DK 5 112+879 strona prawa.
  • Od godziny 14 na drodze krajowej nr 5 w km 113+497 oraz 113+521 wyjazdy nr 10.10 i 10.11 strona lewa i strona prawa - istniejący zjazd w drogę wewnętrzną, zjazd będzie wykorzystywany do transportu mas bitumicznych, transportu kruszywa z kopalni "Mielno", dostawy materiałów do robót branżowych, dojazd do zaplecza obiektu PZ-10b.