Na czas robót związanych z budową obiektu WS-7 w ramach budowy drogi ekspresowej S5 z dniem 4 października 2017 nastąpi zamknięcie drogi DG 130538 C na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 5 do skrzyżowania dróg gminnych w m. Grochowiska Księże. Objazd zamkniętego odcinka drogi gminnej został zaprojektowany z wykorzystaniem drogi krajowej nr 5 do drogi wewnętrznej łączącej się z DK 5 w km 104+281 i dalej drogą wewnętrzną do m. Grochowiska Księże.