Obecnie na przyszłej drodze ekspresowej S5 odc. 7 trwają prace nad odhumusowywaniem terenu, karczowaniem karpin, wycinka drzew, tworzone są nasypy oraz wykopy, przepusty, wymiany gruntów oraz wzmocnienie podłoża pod nasyp, wzmocninie nasypów i wykopów, wartswa mrozochronna, podbudowa. 

Kontynuowane są prace na obiektach inżynierskich WD2a, WD5, WD6, WD8, WD11(Wiadkuty Drogowe) WS7, WS9 (Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej i PZ10b (Przejście dla zwierząt dużych) gdzie wykonywane są m.in. wykopy, kolumny DSM, zbrojenie fundamentów oraz beton fundamentów. Kontynuowane są prace z branży melioracyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i telematycznej.

Nadzór archeologiczny i przyrodniczy prowadził obserwacje na terenie placu budowy.

Na placu budowy pracuje około 200 maszyn oraz 300 pracowników z różnych branż.