W dniu 10.05.2017 r. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. i Mirbud S.A. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planuje rozpoczęcie realizacji inwestycji: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła "Jaroszewo" (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km - Odcinek 7. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie żnińskim, na terenie gmin: Żnin, Gąsawa, Rogowo.
W ramach budowy odcinka 7 drogi ekspresowej S5 przewidziano budowę:
- dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o długości 25,1 km,
- 16 obiektów inżynierskich: 4 wiaduktów drogi ekspresowej, 6 wiaduktów drogowych, 2 kładek drogowych, 1 mostu drogi ekspresowej, 3 przejść dla zwierząt,
- 4 węzłów dwupoziomowych:   węzła na skrzyżowaniu drogi S5 z drogą wojewódzką nr 251 Żnin - Wągrowiec,
                                                  węzła na skrzyżowaniu drogi ekspresowej z drogą powiatowa nr 2335C Bożejewice - Biskupin,
                                                  węzła na skrzyżowaniu drogi S5 z drogą powiatową nr 2345C Rogowo - Żnin,
                                                  węzła na skrzyżowaniu drogi ekspresowej z drogą powiatową nr 2352C Lubcz - Gościerzyn.
- 2 Miejsc Obsługi Podróżnych w pobliżu m. Żnin,
- dróg lokalnych i dojazdowych do terenu przyległego do drogi ekspresowej,
- oświetlenia drogowego,
- zasilania elektrycznego,
- ekranów akustycznych,
- zbiorników retencyjnych,
- przepustów ekologicznych,
- rowów melioracyjnych,
przebudowę kolizji:
- teletechnicznych i elektroenergetycznych,
- rurociągu naftowego,
- sieci kanalizacji deszczowej,
- sieci sanitarnej 
- wodociągowej.
 
Z góry przepraszamy za ewentualne utrudnienia jakie mogą powstać w związku z prowadzoną inwestycją.
 
Zapraszamy do śledzenia postępu realizowanej inwestycji na naszej stronie internetowej.