Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie: roboty ziemne, profilowanie przeciwskarpy, profilowanie skarp i naprawa po wypłuczynach, korytowanie (wykop), wykop (rów), zagęszczanie, kostka betonowa, ściek skarpowy, nasyp z wykopu, profilowanie skarp i uzupełnianie humusu, opornik betonowy, wymiana gruntu, podbudowa KŁSM zjazdy, roboty ziemne, profilowanie przeciwskarpy, nasyp z dokopu, wykop (rów), warstwa ścieralna AC11S, warstwa wiążąca AC16W, podbudowa KŁSM warstwa górna, podbudowa KŁSM warstwa dolna - korekta, podbudowa z kruszywa, odhumusowanie, krawężnik betonowy.
 
Ponadto prowadzone są prace w branżach: system zarządzania ruchem, melioracja, kanalizacja deszczowa, teletechnika, MOP - Obiekty i Urządzenia Obsługi Uczestników  Ruchu, ekrany, roboty kubaturowe MOP.