Informujemy, że w dnu 16.05.2019r. o godz. 7:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu przez zamknięcie drogi powiatowej DP2336C w ramach budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku 7 Jaroszewo-granica województwa.
W związku z zamknięciem drogi powiatowej DP 2336C w miejscowości Czewujewo, mieszkańcy będą zmuszeni na czas prac budowlanych korzystać z pobliskich dojazdów do DK5. 
Kierowcy powinni liczyć się z lokalnymi ograniczeniami prędkości na ww. odcinku oraz dostosować się do nowej organizacji ruchu.