Dnia 11 kwietnia 2017 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka 7 z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:

-wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

-określenie linii rozgraniczających teren,

-warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska,

-wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich,

-zatwierdzenie podziału nieruchomości oraz projektu budowlanego.

Na mocy wydanej decyzji Wojewoda Kujawsko-Pomorski będzie mógł przystąpić do procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi oraz wypały odszkodowań od dnia uprawomocnienia się decyzji tzn. po upływie terminu odwoławczego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Prawo dostępu do Placu Budowy Wykonawcy, który będzie mógł niezwłoczne przystąpić do prac.

Informujemy, że szczegółowe informacje na temat procedury związanej z ustaleniem odszkodowań można uzyskać w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Źródło: www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/ogloszenia/obwieszczenie-z-dnia-11-kwietn...