Pomimo trwającej przerwy zimowej Wykonawca drogi ekspresowej S5 prowadzi prace związane z nasypami, geosyntetykami oraz tworzona jest warstwa filtrująca (pas rozdziału).
Kontynuowane są prace na dwóch obiektach WS-4 oraz WS-9 w zakresie rozszalowanie ustroju nośnego, demontaż szalunku ustroju nośnego, drenaż zaprzyczółkowy, geokompozyt drenażowy, rura drenarska, zasypka przyczółka oraz izolacja bitumiczna.
W robotach branżowych trwa montaż kanalizacji deszczowej oraz wyburzenia budynków. 

Rozbiórka budynku, km 16+000 m. Rogowo