Wykonawca uzyskał dostęp do placu w zakresie trzech stanowisk archeologicznych Jaroszewo 31, Lubcz 25 i Grochowiska Księże. W dalszym ciągu wyłączone są 2 stanowiska na których prowadzone są działania archeologiczne Żnin-Wieś poszerzenie i Bożejewiczki.
 
 
Obecnie na przyszłej drodze ekspresowej S5 odc. 7 trwają prace nad odhumusowywaniem terenu, tworzone są nasypy oraz wykopy, nasyp z dokopu, nasyp-wymiana, wymiana W10, Przepust PZM 9a GRP 1800, Przepust HDPE dn 400 oraz Rozbiórka obiektów kubaturowych.
Kontynuowane są prace na obiektach inżynierskich WD10, WD11 (Wiadkuty Drogowe), WS7, WS9 (Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej) i MS3 (Most w ciągu drogi ekspresowej) gdzie wykonywane są m.in. kolumny DSM, zbrojenie fundamentów, scianki szczelne i zasypki. Kontynuowane są prace z branży wodno-kanalizacyjnej, telematycznej i knalizacji deszczowej.
 
Nadzór archeologiczny i przyrodniczy prowadził obserwacyjne na terenie placu budowy.