W związku z podpisaną 11 września 2017 r. umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIiŚ) w bieżącym tygodniu zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego na drodze krajowej nr 5 stanęły dwie tablice informujące o pozyskanych środkach z w.w. Programu w km:
  • km 96+830 DK5 - na przecięciu budowanej drogi S5 z istniejącą DK5, Tablica ustawiona frontem do jadących w kierunku Poznania
  • km 116+650 DK5 - Tablica skierowana frontem do jadących w kierunku Bydgoszczy

 

Tablica w km 96+830

 

Tablica w km 116+650

 

 

 

 

 

 

 

Tablica w km 96+830