Obecnie na placu budowy rozpoczęły się prace melioracyjne, które mają na celu powstanie spójnego i sprawnego systemu odwadniania na nowo powstającej drodze ekspresowej S5.
Zakres robót obejmuje:
  • wykonanie nowych odcinków rowów melioracyjnych oraz przepustów i innych obiektów melioracyjnych zapewniających ciągłość istniejących dróg na trasie tych rowów;
  • udrożnienie rowów istniejących;
  • wykonanie umocnienia rowów; 
  • wykonanie nowych zbieraczy drenarskich; 
  • konserwacja rowów.
 
Prace melioracyjne, m. Cotoń
 
Ponadto Wykonawca prowadzi prace:
  • odhumusowywanie;
  • wykopy;
  • nasypy;
  • wymiany gruntów;
  • przebudowa kolizji elektroeneregtycznych i telematycznych.