Informujemy, że w dnu 14.05.2019r. o godz. 12:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu dla zamkniętego skrzyżowania DK5 na drogę powiatową 2352C w miejscowości Lubcz w ramach budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku 7 Jaroszewo-granica województwa.
W związku z zamknięciem wlotu 2352C wytycza się objazd od Gościeszyna w następujący sposób: dla jadących w kierunku Rogowa zaleca się w Gościeszynie skręcić w kierunku Ryszewa na DP2351C i dalej, w Ryszewie na DP2350C w lewo, dojeżdżając do DK5. Dla jadących w kierunki Gniezna zaleca się z drogi powiatowej 2352C skręcić w lewo w DP2352C w kierunku Bożacina. 
Kierowcy powinni liczyć się z lokalnymi ograniczeniami prędkości na ww. odcinku oraz dostosować się do nowej organizacji ruchu.