Obecnie na przyszłej drodze ekspresowej S5 odc. 7 tworzone są nasypy oraz wykopy, nasyp z dokopu, wymiany gruntu, PZM 10b GRP1500, rozbiórka obiektów.
Kontynuowane są prace na obiektach inżynierskich WD5, WD10(Wiadkuty Drogowe), WS2, WS4, WS7, WS9 (Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej) MS3 (Most w ciącu drogi ekspresowej), PZ7a, PZ10b (Przejście dla zwierząt dużych) gdzie wykonywane są m.in. kolumny DSM, zbrojenie fundamentów, beton fundamentów, beton przyczółka, beton niekonstrukcyjny, pale CFA. Kontynuowane są prace z branży melioracyjnej, wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej i telematycznej.

Nadzór archeologiczny i przyrodniczy prowadził obserwacje na terenie placu budowy.