Wykonawca rozpoczął prace związane z wykonywaniem oznakowania poziomego na ciągu głównym trasy S5.

Oznakowanie poziome w ciągu drogi ekspresowej wykonane będzie jako grubowarstwowe, przy czym linie krawędziowe i osiowe na ciągu głównym w technologii grubowarstwowej strukturalnej, gdzie najechanie na linie krawędziowe będzie powodowało powstanie efektu akustycznego i wibracji.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się;

- dobrą widocznością w ciągu całej dobry,

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności,

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione,

- trwałością,

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.