Wykonawca w dalszym ciągu dokonuje usuwania usterek na drodze ekspresowej S5 odc.7.