W minionym tygodniu Wykonawca realizował prace:
 
BRANŻA DROGOWA
 
Wymiana 18 km - TG  18+080 -18+430
Przepust betonowy DN1200 - TG 19+389 Pas Tech. SP i SL
 
OBIEKTY INŻYNIERSKIE
 
PZ7a – Zbrojenie
PZ10b - Zbrojenie
WS9 – Zbrojenie
MS3 - Zbrojenie
WD5 - Beton przyczółków, Zbrojenie
 
 
Nadzór archeologiczny i przyrodniczy prowadził obserwacje na terenie placu budowy.