Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych KOBYLARNIA S.A. nawiązuje współprace z kolejnymi podwykonawcami. Do tej pory Wykonawca robót budowlanych nawiązał współpracę z 26 usługodawcami, 25 dostawcami oraz 52 podwykonawcami robót budowlanych. Duża liczba podwykonawców, umożliwia prowadzenie prac budowlanych w wymaganych zakresach branżowych.