W dniu 06 grudnia 2018 r. odbyła się już ostatnia w tym roku wizyta studyjna na placu budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku 7. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć jak postępują prace na budowie. Inspektor opowiadał o wykorzystywanych technologiach, metodach oraz materiałach stosowanych przy budowie dróg oraz powstających obiektach inżynierskich.