Kontrakt obecnie znajduje się w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości. Wykonawca na bieżąco usuwa usterki wynikające z jakości wykonanych Robót wskazywane przez zarządcę drogi.