Wykonawca robót budowlanych KOBYLARNIA S.A., w dalszym ciągu nawiązuje współprace z kolejnymi podwykonawcami. Do tej pory Wykonawca robót budowlanych nawiązał współpracę z 13 usługodawcami, 8 dostawcami oraz 22 podwykonawcami robót budowlanych. Dzięku dużej liczbie podwykonawców, prace na budowie mogą być prowadzone zgodnie z przyjętym planem.