Wykonawca robót budowlanych KOBYLARNIA S.A., w dalszym ciągu nawiązuje współprace z kolejnymi podwykonawcami. Do tej pory Wykonawca robót budowlanych nawiązał współpracę z 13 usługodawcami, 8 dostawcami oraz 22 podwykonawcami robót budowlanych. Duża liczba podwykonawców, umożliwia prowadzenie prac budowlanych w wymaganych zakresach branżowych.